Drie bestuursleden benoemd tot Lid van verdienste

Drie bestuursleden benoemd tot Lid van verdienste
15-11-2022 Anton Beerens

Vanavond vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats; het moment waarop het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en waar wordt gesproken over de toekomst van de club.

Maar vanavond was er een extra agendapunt, een agendapunt dat voor een aantal van onze bestuursleden als een volslagen verrassing kwam.

Net voor de rondvraag nam bestuurslid Berry Verheijden het woord en nodigde hij voorzitter Peter Jansen, secretaris Anton Beerens en penningmeester Martijn Claassen uit om naar voren te komen.

Peter, Anton en Martijn zijn allen al ruim 10 jaar lid van het bestuur en vormen daarmee een stabiele factor binnen het bestuur en voor onze club.

Voor al hetgeen zij voor onze club doen en betekenen, werden zij vanavond, meer dan terecht en onder luid applaus van de aanwezigen, benoemd tot Lid van Verdienste van onze club.

Peter, Anton en Martijn, namens alle leden van v.v. Blauw-Wit ’81 ontzettend bedankt voor jullie tomeloze inzet en wij hopen van harte dat jullie hier nog lang mee doorgaan!

Dank jullie wel!!