Lidmaatschap

Onze Teams en
onze trots

Lidmaatschap

Informatie

Op deze pagina kunt u informatie terug vinden over het aanmelden van een nieuw lid. Mocht u desondanks toch nog vragen hebben dan kunt u deze richten aan ledenadministratie@Blauwwit81.nl

Blauw-Wit ’81 is een dorpsvereniging met een enthousiaste jeugd-afdeling voor De Moer, Dongen-Vaart en omstreken. Het is een vereniging waarin onze jeugd en senioren zich thuis voelen en op een speelse en sportieve wijze kennis maakt met het voetbal.

Een vereniging functioneert alleen maar als alle betrokkenen zich achter het zelfde doel scharen. Houdt u er daarom rekening mee dat:

  • Ouders een actieve rol zullen moeten spelen: jeugdleider van een team, een wedstrijdje fluiten, een bijdrage leveren aan het organiseren van een jeugdactiviteit.
  • Ouders moeten volgens een vaststaand schema rijden naar uitwedstrijden.
  • Alle leden of ouders van jeugdleden wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan de diverse activiteiten zoals Moers PinksterWeekend, Hemelvaartstoernooi en bijvoorbeeld de diverse klus en onderhoudstaken.

Proeftrainingen

Als je nog niet zeker bent dat je lid wilt worden van Blauw-Wit ‘81 kun je gratis 4 proeftrainingen meedoen. Dit is zowel voor de jeugd als de senioren. Klik hier om je aan te melden voor de proeftrainingen.

Aanmelden

Leuk dat je lid wilt worden van Blauw-Wit ‘81!

Aanmelden kan alleen schriftelijk.
Het ledenopgaveformulier kan hier gedownload worden. Blauw-Wit ‘81 werkt met automatische incasso.

Inschrijving als lid en aanmelding bij KNVB volgt alleen na ontvangst van een volledig ingevuld en getekend ledenopgaveformulier. Dit formulier kan gemaild worden naar ledenadministratie@blauwwit81.nl.

Bij aanmelding van jeugdleden (tot 16 jaar) moeten ouders/verzorgers het formulier ondertekenen.

Vragen over het formulier of wens je hulp bij het invullen? Laat het ons weten of kom eens langs, we helpen je graag!

Afmelden

Het beëindigen van het lidmaatschap moet schriftelijk aan de ledenadministratie worden doorgegeven en wel voor het einde van een verenigingsjaar, d.w.z. uiterlijk 30 juni. Wie lid wil worden van een andere vereniging dient dit bij de andere vereniging te regelen.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Indien er nog een schuld (bijv. contributie of boete) open staat wordt een lid geblokkeerd voor overschrijving naar een andere vereniging. De KNVB zal de overschrijving niet afronden zolang de blokkade actief is.

Overschrijving

Ben je lid of lid geweest van een andere voetbalvereniging en wil je bij Blauw-Wit ‘81 komen voetballen?

Meld je dan eerst aan bij Blauw-Wit ‘81 zoals beschreven bij aanmelden.

De overschrijving wordt daarna volledig digitaal uitgevoerd. Houd bij overschrijving wel rekening met de termijnen die door de KNVB jaarlijks worden vastgesteld.

Indeling

Als lid wordt je ingeschreven bij Blauw-Wit ‘81 en de KNVB.
Zodra jouw inschrijving is geaccepteerd door de KNVB ben je speelgerechtigd.
De ledenadministratie geeft de gegevens van het nieuwe lid door aan de technische commissie van Blauw-Wit ’81. Zij bepalen in welke team het nieuwe lid wordt ingedeeld.
Via de technische commissie wordt het nieuwe lid hierover geïnformeerd.

De vereniging bestaat uit mini’s, pupillen, junioren en senioren (heren en vrouwen):
Mini’s : Jeugd onder 7 jaar (JO5 t/m JO7)
Pupillen : Jeugd onder 11 (JO8 t/m JO11)
Junioren : Jeugd onder 19 (JO12 t/m JO19)
Senioren : leden van 19 jaar en ouder

Contributie

De jaarlijkse contributie wordt ieder jaar vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
De contributie wordt automatisch per halfjaar geïnd. Dat is de helft van onderstaande bedragen.
Als basis voor de categorie geldt de leeftijd met als peildatum 31-12 van het huidige seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Categorie Contributie
Senioren spelend € 195,00
Senioren spelend 30+/35+ € 146,00
Senioren alleen trainen € 97,50
JO18-19 € 167,60
JO16-17 € 158,00
JO14-15 € 148,40
JO12-13 € 138,80
JO10-11 € 129,20
JO8-9 € 119,60
Mini’s € 71,80
Rustende lid actief € 00,00
Rustende lid niet actief € 52,00
Donateur € 38,00
Bedragen onder voorbehoud

Kleding

Onze verenigingskleuren zijn; blauwe shirts, witte broeken en blauwe sokken.
De shirts worden gesponsord, broeken en sokken kunnen (tegen een lage prijs) gekocht worden bij de vereniging. Tassen kunnen ook worden aangeschaft bij Blauw-Wit ‘81. Maar vraag altijd eerst bij de begeleiding van het team na of er niet al een sponsor voor kleding/tassen heeft gezorgd.
Het wassen van de shirts wordt per team geregeld, hiervoor kan wasgeld worden gevraagd.