Historie

Historie

Het ontstaan

De Moerse voetbalclub Blauw-Wit heeft al zowat sinds 1925 bestaan. Er werd aanvankelijk gespeeld op een veld achter de Wolfsheuvel, meteen rechts na het bos van nu. Deze club had toen al heel bekende namen. Vermoedelijk is door de oorlog het voetballen ’n tijdlang teniet gegaan in De Moer.


Het Blauw-Wit van 1925. Staande v.l.n.r. Piet Jacobs van het Huis ter Heide, Jan Leemput, Kees Kroot, Harry de Rooy, Sjel van Boxtel uit Berndijk en Jan Klijn. Zittend: Jan Kroot, Toon Leemput, Jan Meeren, Nillus Meeren, Tinus Sup en Jan Sup.

Zeker is dat pas rond 1953 opnieuw animo ontstond voor ’t voetballen in De Moer. Een van de eersten die initiatief nam tot ’t spelen van wedstrijden was Kees van Bruggen. Aanvankelijk waren het vooral wedstrijdjes op ’n weiland door b.v. de Jonge Boerenstand, de latere K.P.J. Maar toen eenmaal een clubje was gevormd, groeide dit al snel uit naar bijna iedere zondag voetballen. Eerst moest de wei worden plat gesleept en voor de wedstrijd de goalpalen worden geplaatst. Kees van Bruggen ging b.v. op de fiets naar Udenhout, Dongen, Kaatsheuvel en Hilvarenbeek om wedstrijden vast te leggen! Heel wat anders dan nu! Aanvankelijk organiseerde Tinus v.d. Hoven en ’t jaar daarop Jos de wedstrijden. Daarna ging Kees van Bruggen meehelpen bij het regelen en organiseren van de wedstrijden. Heel bekende derby’s waren b.v. tegen Hilvarenbeek, Eindse Boys, Udenhout en niet te vergeten tegen de K.P.J. van Kaatsheuvel. Piet de Jong uit Kaatsheuvel speelde toen al bij zijn team een soort sponsorrol; hij beloofde bakken bier, zodat er vaak op het scherpst van de snede gespeeld werd en er al heel wat toeschouwers kwamen kijken.

Er werd gespeeld met een leren bal die met een leren veter was dichtgemaakt. Je moest die bij het koppen liever niet op je hoofd krijgen, want dat was pijnlijk. Het verkleden gebeurde in de stal of schuur waar we die zondag speelden. Een van de eerste trainers van dit trouwe sportvriendenclubje was ± 1955 Wim Kennekens, die vanuit Tilburg de spelers een tijdlang kwam trainen en later ook vaak wedstrijden floot.

Even bij Berkdijk

Van 1961 tot 1964 heeft onze club aansluiting gezocht bij Berkdijk, omdat ze waren uitgekeken op het “wilde voetbal”. Ze speelden daar de eerste paar jaren nog als team bij elkaar in Berkdijk 3, maar dat veranderde toen de betere spelers in hogere teams moesten gaan spelen. Ook de wedstrijdmentaliteit was daar nogal anders dan wij hier gewend waren. Dus keerden we terug naar De Moer.

Rond 1970 kreeg De Moer er een tweede elftal bij en speelde ons eerste team met diverse andere verenigingen in een wilde competitie. Dit vond toen al plaats op het huidige A-veld dat van de kerk gehuurd werd en voor de helft gedeeld moest worden met de Moerse ponyclub! Deze laatste club kreeg gelukkig al gauw een andere accommodatie. De gemeente werd in samenwerking met Moers Belang bereid gevonden om het veld speelklaar aan te leggen en ook te onderhouden.

Sinds 1970 hadden we ook ons eerste echte bestuur: Kees van Bruggen was ’t eerste jaar voorzitter, daarna kreeg hij de algehele leiding en werd wedstrijdsecretaris. Jos v.d. Hoven werd in 1971 voorzitter. Bestuursleden waren Harrieke van Laarhoven, Piet Siemons, Jan Kuypers, Toon de Bie, Kees Klijn en Piet Cleijn als adviseur namens het kerkbestuur. De club groeide al gauw uit tot maar liefst vier seniorenelftallen. Er werd een tweedehands noodlokaaltje gekocht en door de leden zelf omgebouwd tot kleedlokaal dat in 1974 in gebruik kon worden genomen.


Het eerste kleedlokaal in 1974.

Vanaf 1973 huurden ze in de Zijstraat ook het B-veld, van Jan de Jong uit Dongen, en als kleedlokaal plaatsten ze daarbij ’n oude container van Koenen uit Kaatsheuvel.

Aansluiting bij Uno Animo

Nadat het eerste elftal vier jaar “wilde competitie” had gespeeld, werd besloten om bij de bond te gaan spelen. Na vele besprekingen met onze spelers en met Uno Animo kon De Moer in september 1973 als Uno Animo 3 aan hun eerste bondsoptreden beginnen. Dus onder de vlag van Uno Animo uit Loon op Zand, maar wel spelend in De Moer.

Het tweede elftal deed dat in augustus 1975 als Uno Animo 8 en ook onze jeugd begon toen o.l.v. Toon de Rooy in de bond te spelen. De Moer III bleef nog een tijdje wild voetballen en reisde zelfs diverse keren af naar Uppingham in Engeland, omdat Malcolm Latham in hun elftal speelde. Ook de Engelsen brachten hier tegenbezoeken, wat telkens weer een bijzonder feestelijke uitwisseling tot gevolg had (en waardoor sindsdien veel Moersen vlot de Engelse taal beheersten). In 1979 kreeg De Moer er zelfs een damesteam bij dat op zondag ging spelen!


Het damesteam van Blauw-Wit.

Blauw-Wit ’81

In 1981 is het dan zover … dat in De Moer een zelfstandige voetbalvereniging wordt opgericht onder de naam van Blauw-Wit ’81, gekozen door de leden, omdat ook de eerste club uit De Moer zich zo noemde. Met vier seniorenteams, een damesteam en vier jeugdteams.

Op 3 augustus 1988 wordt het nieuwe sportcomplex van Blauw-Wit – veld, trainingsveld met zes lichtmasten, nieuwe kleedaccommodatie – plechtig in gebruik genomen en kan de vereniging eindelijk beschikken over de accommodatie waar ze al zolang naar heeft uitgezien. Het B-veld wordt dan afgestoten en nu hebben ze alles bijeen. Dan is intussen ook het oude kleedlokaaltje verdwenen, nadat ze ook nog even kantine hadden in de voormalige kleuterschool, en wordt de nieuwe houten kantine uit Oosterhout met veel ijverige handen opgebouwd tot ’n fraai clubgebouw dat er wezen mag. Opening 22 september 1990.


De oude kantine met kleedlokaal.

Deze houten kantine heeft er zo’n 10 jaar gestaan en intussen werden er voorbereidingen getroffen om de kantine in een prachtige permanente bouw te veranderen in de kleuren van de club. Hierbij mogen de namen van Frans Vughts, Ad Beerens, Toon de Bie, Bert Klijn als grote stimulators en vrijwilligers zeker niet vergeten worden. Op 23 oktober 1999 kon deze schitterende nieuwe kantine en bestuurskamer officieel geopend worden.


De huidige kantine.

Intussen is de club uitgegroeid met een goed presterend dameselftal en de laatste jaren ook met een meisjeszevental. De jongste meisjes spelen in jongensteams mee. Anno 2004 hebben we zo’n 250 leden met ± 65 spelende seniorleden (5 teams + 1 damesteam) en ± 85 juniorleden. Een club die weinig verloop van leden telt, midden in de Moerse maatschappij staat, die aantoont dat Moersen, oud-Moersen en “aanverwanten” op sportief en sociaal gebied een hechte band blijven vormen. Een club dus die echt niet weg te denken is uit De Moer … Dat is Blauw-Wit.

Kampioenen

Tot slot hier een opsomming van teams die kampioen werden. Daarbij zijn niet genoemd de teams van de jeugd die kampioen werden, omdat die vaak ’n halve competitie speelden.

Kampioen/promotie:

 • 1977: De Moer I, spelend als Uno Animo 3 wordt kampioen in hun afdeling bij de KNVB.
 • 1987: Heren 2 kampioen
 • 1988: Heren 4 kampioen
 • 2003: Vrouwen 1 promoveert naar de 3e klasse (3e plaats competitie)
 • 2004: Heren 1, wordt kampioen 5e klasse en promoveert naar de 4e klasse.
 • 2006: Heren 2 kampioen
 • 2008: Heren 1 promoveert naar de 4e klasse (winnaar nacompetitie)
 • 2010: Vrouwen 1 promoveert naar de 2e klasse (2e plaats competitie)
 • 2010: Heren 5 kampioen
 • 2011: Vrouwen 1 promoveert naar de 1e klasse (2e plaats competitie)
 • 2011: Vrouwen 2 kampioen en promoveert naar de 4e klasse
 • 2017: Vrouwen 1 kampioen en promoveert naar de 3e klasse


In 1987 werd Blauw-Wit 2 kampioen.


In 1988 werd Blauw-Wit 4 kampioen bij Hieronymus.


Blauw-Wit ’81 1 kampioen 5e klasse KNVB. Seizoen 2003-2004.