Alle vrijwilligers Blauw-Wit ’81 bedankt!

Alle vrijwilligers Blauw-Wit ’81 bedankt!
28-10-2020 Berry

Het afgelopen seizoen is er vanwege de coronacrisis geen vrijwilligersavond geweest voor alle vrijwilligers van onze club.

Langs deze weg willen we iedereen die een steentje heeft bijgedragen hartelijk bedanken voor de inzet het afgelopen seizoen.

We hopen ook dit seizoen weer op de inzet van eenieder te kunnen rekenen.

Helaas ligt het voetbal nu even stil, maar we hopen dat na de winterstop het voetbal zonder verdere pauzes het seizoen kan afmaken.
En dat op het eind van het seizoen weer de jaarlijkse vrijwilligersavond kan plaats vinden.

Het bestuur.