Berry Verheijden verrast op nieuwjaarsreceptie voor 25 jaar clubblad!

Berry Verheijden verrast op nieuwjaarsreceptie voor 25 jaar clubblad!
07-01-2018 Willem van Strien

Niet alleen 2018 kwam tot een einde. Afgelopen november verscheen na 25 jaar ook de laatste editie van ons clubblad Blauw-Wit-’t-al. En als we het over het clubblad hebben, dan denken we meteen aan één persoon: Berry Verheijden.

Ruim 25 jaar geleden was Berry degene die aan het toenmalige bestuur vroeg waarom Blauw-Wit’81 geen clubblad had. Het bestuur wist het eigenlijk ook niet en zei tegen Berry: “Begin er maar aan”. Samen met René de Bresser is hij met het clubblad gestart. In Juni 1993 verscheen het eerste exemplaar, een proefexemplaar, met daarin alleen nog de stukken voor de jaarvergadering van juli 1993. In september van dat jaar verscheen het eerste officiële exemplaar. Voor de naam werd gevraagd aan de leden een leuke naam te verzinnen. De door Ellen Leijten ingezonden naam “Blauw-Wit-’t-al” was de absolute winnaar. En deze naam prijkt vanaf 1994 op de voorzijde van het clubblad.

Al die jaren zorgde Berry, als grote kartrekker, en de laatste jaren samen met Fenna de Jong, er voor dat alle leden via het clubblad van de laatste nieuwtjes, uitslagen, standen, programma’s en leuke interviews werden voorzien. Maar de tijden zijn veranderd en de overgang van papieren, naar digitale media is een feit. De website, email, facebook en de voetbalapp hebben de functie van het clubblad in de loop der tijd voor een groot deel overgenomen.

De inzet van Berry voor het clubblad, toont dat hij een clubman is in hart en nieren en een voorbeeld voor ons allen en daarvoor willen wij jou bij deze ontzettend bedanken.

Berry, namens bestuur, leden en lezers, bedankt voor 25 jaar Blauw-Wit-’t-al!