Agenda jaarvergadering maandag 14-11

Agenda jaarvergadering maandag 14-11
05-11-2022 Berry

Maandag 14-11 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Deze vindt plaats in de kantine en start om 20u. Om 19.45 is de kantine open.

Online volgen via teams kan ook.
De link daarvoor komt komende week.

De notulen van vorig jaar zijn te lezen via deze link.

En het jaarverslag van afgelopen seizoen via deze link.

Aan de orde komen de volgende agendapunten:
* Vaststelling notulen en jaarverslag
* Financieel verslag en kascommissie
* Goedkeuring / decharge
* Bestuursaftreden en verkiezing
* Vaststelling contributies en begroting
* Toelichting wijziging statuten
* Projecten
* Commissies aan het woord
* Dankwoord vrijwilligers
* Rondvraag

Hopelijk kunnen we je verwelkomen op deze belangrijke avond, waar gesproken wordt over de toekomst van de club.

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Blauw-Wit ‘81