𝟭𝟮 𝗝𝗨𝗡𝗜 𝟮đŸŦ𝟮𝟭 𝗡𝗔𝗧𝗜đ—ĸ𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗩đ—ĸ𝗘𝗧𝗕𝗔𝗟𝗗𝗔𝗚 𝗕𝗜𝗝 𝗩.𝗩. 𝗕𝗟𝗔𝗨đ—Ē-đ—Ē𝗜𝗧 ‘𝟴𝟭

𝟭𝟮 𝗝𝗨𝗡𝗜 𝟮đŸŦ𝟮𝟭 𝗡𝗔𝗧𝗜đ—ĸ𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗩đ—ĸ𝗘𝗧𝗕𝗔𝗟𝗗𝗔𝗚 𝗕𝗜𝗝 𝗩.𝗩. 𝗕𝗟𝗔𝗨đ—Ē-đ—Ē𝗜𝗧 ‘𝟴𝟭
17-04-2021 Anton Beerens

De KNVB, in samenwerking met het Oranje Fonds, organiseert op zaterdag 12 juni – tijdens het openingsweekend van het EK 2021 – De Nationale Voetbaldag. Voor deze bijzondere dag nodigen clubs leden Ên niet-leden uit voor een voetbaltoernooi en/of andere leuke activiteiten. Er zijn in Nederland ongeveer 2600 verenigingen waar leden, vrijwilligers, trainers en fans elkaar ontmoeten. Zij vieren successen of pakken verlies. Zo bouwen clubs al decennialang op een positieve en natuurlijke manier aan een sterk sociaal netwerk. De Nationale Voetbaldag brengt dit onder de aandacht. En na een zwaar jaar zonder voetbal kan iedereen wel een opsteker gebruiken.

Blauw-Wit ’81 doet mee aan de Nationale Voetbaldag en organiseert op deze dag een super leuk sport- en spelprogramma voor de jeugd. Noteer de datum 12 juni dus alvast in de agenda! Meer infomatie volgt z.s.m.

May be an image of text that says "2021 2 NVDE D N į„Ą KNVB oranje fonds Doej mee?"