Moers Pinksterweekend 8 juni 2019 


MPW website


Hemelvaartstoernooi 30 mei 2019 

Klik hier voor meer informatie

Foto album 
Sponsor 


maandag, 22 apr 2019 Aanvang 14:30 

-
Blauw Wit '81


Officieel leerbedrijf
Bij de technische commissie kunje terecht voor meer informatie (tc@blauwwit81.nl)


Cruijfiaans 

"Als je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal maar een team dat als los zand uiteen valt."
Blauw Wit '81
Sponsor commissie
Sponsor commissie

Bezetting

FunctiePersoonEmail
VoorzitterSuzanne Dekkerssc@Blauwwit81.nl
PenningmeesterTom Lemmens
CommissielidArno Broeders
Commissielid

Commissielid

Commissielid

Missie

Blauw-Wit '81 streeft ernaar om voor haar leden meer tekunnen betekenen dan louter alleen een sportvereniging. Blauw-Wit '81 is zichervan bewust dat een vereniging in de huidige tijdsgeest ook sociaal -maatschappelijke verantwoordelijkheden draagt. Het is belangrijk om niet alleenmet de leden, maar óók met de Moerse gemeenschap een sterke binding te hebben.

Blauw-Wit '81 denkt dat de relatie met haar leden belangrijkverstevigd kan worden door middel van het beschikbaar stellen van faciliteiten,waaronder materialen zoals kleding, tassen, netten, ballen, goals endergelijke, maar ook door het organiseren van activiteiten die niet directverband houden met de voetbalsport. Dergelijke zaken zullen er toe bijdragendat de saamhorigheid en de vereenzelviging met de clubidentiteit wordenbevorderd. Deze activiteiten kunnen van allerlei aard zijn, maar dienen inieder geval te passen binnen respectabele normen en waarden die de verenigingBlauw-Wit '81 zichzelf heeft aangemeten.

Het beschikbaar stellen van materiaal en het organiseren vanextra activiteiten is een dure aangelegenheid die niet rechtstreeks uit decontributiebijdragen betaald kunnen worden. Blauw-Wit '81 streeft er immersnaar om het lidmaatschap voor een ieder bereikbaar te houden. Om óók in detoekomst een bloeiende voetbalvereniging te kunnen blijven, is het met name vanbelang om over voldoende financiële middelen te kunnen beschikken.

Taken

De Sponsor Commissie heeft o.a. als taak;

  • Verzorgen en coördineren van alle taken rondom sponsoring
  • Onderhouden/versterken van contacten met de bestaande sponsors
  • Het verwerven van nieuwe sponsors
  • Het zoeken van nieuwe middelen om sponsorgelden binnen te halen
  • Aanspreekpunt zijn, binnen de vereniging, betreffende alle sponsorzaken
  • Het bestuur informeren over de lopende gang van zaken
zondag 21 oktober 2012
Blauw-Wit '81 en hun sponsoren
Sponsoren vormen een belangrijke inkomstenbron voor een vereniging als Blauw-wit`81, waardoor de nodige uitgaven bekostigd kunnen worden. Tevens dragen zij direct en indirect bij aan de uitstraling die wij als club trachten te presenteren.


Wie zijn wij?

Als sponsorcommissie hebben wij de gedreven taak om sponsoren te zoeken die zich betrokken voelen bij onze vereniging en zich daardoor bereid zien om ons op welke wijze dan ook te steunen.

De sponsoring

Zoals gezegd zijn wij blij met iedere steun die een sponsor ons wenst te verlenen. Sponsoring is vooral aantrekkelijk voor een onderneming doordat hij de verleende sponsor gelden af kan trekken van de belasting.

Een sponsor heeft een uitgebreide keuze uit diverse sponsormogelijkheden. Waardoor er voor iedere onderneming wel iets van zijn interesse bij zit. Deze diversiteit in keuzemogelijkheden bieden wij een potentiële sponsor aan in de vorm van een tweetal sponsorpakketten. Het sponsorpakket voor team sponsoring zoals tenue, tassen en trainingspakken, en borden, advertenties etc. Daarnaast bieden wij een aantal exclusieve sponsormogelijkheden aan in ons hoofdsponsorpakket.

Wat doen wij nog meer?

Zoeken en behouden van sponsoren

Naast het actief zoeken naar nieuwe sponsoren, houden wij ons ook druk bezig met het behoud van de sponsoren. Wat natuurlijk niet onbelangrijk is. Zo brengen wij, met ingang van het afgelopen seizoen, enkele malen per jaar een Nieuwsbrief uit welke verzonden wordt aan onze sponsoren. Hierin worden zij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van ons eerste elftal, de activiteiten die wij als vereniging organiseren en worden zij middels deze nieuwsbrief enkele malen uitgenodigd voor bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie en het moers pinksterweekend.

Het Moers pinksterweekend

Het Moers pinksterweekend is voor onze vereniging met name de mogelijkheid bij uitstek om ons van onze beste kant te laten zien. Hier zijn wij als sponsorcommissie dan ook ieder jaar te vinden met onze eigen stand. Wij organiseren daar voornamelijk de Grote Blauw-Wit Loterij met iedere keer weer fantastische prijzen. Ook bieden wij mensen de mogelijkheid om een kijkje in de keuken van de sponsorcommissie te nemen, en kunnen zij bij ons terecht over diverse Blauw-Wit zaken.

Vrienden Van Blauw-wit`81

Naast het zoeken van sponsoren buiten de vereniging, hebben wij ook de mogelijkheid voor eigen leden om een extra steentje bij te dragen. De "Vrienden van Blauw-wit`81" geeft in ruil voor 20 euro per jaar recht op de presentatie van hun naam op het grote vrienden bord in de kantine van Blauw-Wit. Mocht u ook vriend of vriendin van onze vereniging willen worden klik dan hier.

Documenten